ઉનામાં BSNL કચેરીનું વિજ કનેક્શન કેમ કાપી નાખવામાં આવ્યું ?

કિશન બાંભણિયા,ગીર સોમનાથ: ઉના શહેરમાં આવેલ ટેલીફોન પ્રસારણની BSNLની મુખ્ય કચેરીનું વિજળી બીલ 10 માસથી બાકી ચડેલ હોય બીલની રકમ ભરવા માટે ઉના પી.જી.વી.સી.એલ. કચેરી દ્વારા વારંવાર નોટીસ આપવા છતાં મુખ્ય અધિકારી દ્વારા કોઇ પ્રકારની કાર્યવાહી નહી કરતા સાંજના સમયે પીજીવીસીએલની ટીમ વિજળી કનેક્શન કાપવા પહોંચતા રૂ.4 લાખની બાકી રકમ તાત્કાલીક ભરવા જાણ કરતા તે રકમ નહીં ભરતા વિજળી કનેક્શન કાપી નાખતા ટેલીફોનના ડબલા બંધ થયા હતા.

પીજીવીસીએલના શહેરી વિસ્તારની કચેરીના અધિકારી બારડએ જણાવેલ કે લોકડાઉન વખતથી કચેરી અને ક્વોર્ટરના વિજળી બીલ બાકી હોય અને નોટીસ આપવા છતાં ભરેલ નહી જેથી વિજળી કનેક્શન કાપતા હવે આવતી કાલે આ બાકી રકમ ભરાશે પછી કનેક્શન શરૂ કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap