નવી શિક્ષણ નીતિમાં આંગણવાડી વર્કરો-હેલ્પરોની કામગીરી શું ? સ્પષ્ટતાની કરાઈ માંગ

રવિ નિમાવત,મોરબી: સરકારની શિક્ષણ નીતિ રાજ્યમાં અમલ કરવાની હિલચાલ વચ્ચે આઈસીડીએસ આંગણવાડી વર્કરો દ્વારા આજે અધિક કલેકટર મારફત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને આંગણવાડી વર્કરોની કામગીરી અંગે સ્પષ્ટતા કરવા પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન દ્વારા નવી શિક્ષણ નીતિ મામલે સ્પષ્ટતાની માંગ કરવામાં આવી છે અને મોરબી ખાતે પાઠવેલા આવેદનમાં જણાવ્યું છે કે આંગણવાડી અને આઈસીડીએસ બાબત નવી શિક્ષણ નીતિના અમલ કરતા પહેલા સૌથી મહત્વના અંગ એવા આંગણવાડી વર્કર-હેલ્પર અને તેના યુનિયનો સાથે બેઠક યોજવામાં આવે અને સૂચનો લેવામાં આવે.

નવી શિક્ષણ નીતિમાં આંગણવાડી વર્કરો-હેલ્પરોની કામગીરી શું ? સ્પષ્ટતાની કરાઈ માંગ

નવી શિક્ષણ નીતિના દસ્તાવેજમાં ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોના શિક્ષણની જોગવાઈઓ બાબતે આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરો તથા સમગ્ર સ્ટાફના માળખામાં અનેક પ્રશ્નો ઉભા થાય તેમ હોય જેથી સ્પષ્ટતા તાત્કાલિક અસરથી કરવી જરૂરી છે નવી શિક્ષણ નીતિનો અમલ ગુજરાતમાં ક્યાં શૈક્ષણિક વર્ષથી કરાશે તે જાણકારી આપવામાં આવે.

ઉપરાંત આંગણવાડી કેન્દ્રમાં ૦ થી ૩ વર્ષના બાળકો, ગર્ભવતી માતાઓ અને કિશોરીઓની કાળજી રાખવાનું કામ કરાય છે કુપોષિત બાળકોને પુરક પોષણ આપવામાં આવે છે તે અંગે શું આયોજન કરાયું છે નવી શિક્ષણ નીતિમાં આઈસીડીએસ યોજના વિશે કોઈ ઉલ્લેખ નથી યોજના ચાલુ રહેશે કે કેમ તેની સ્પષ્ટતા જરૂરી છે.

નવી શિક્ષણ નીતિમાં આંગણવાડી કેન્દ્રોનું શું કરાશે પ્રી સ્કૂલ અને બાલવાટિકા ક્યાં ચલાવાશે તેની સ્પષ્ટતા જરૂરી છે ગુજરાતની ૧ લાખ આંગણવાડી વર્કર-હેલ્પરના ભવિષ્ય બાબતોના પ્રશ્નો હોઈ ગંભીર ચિંતા ઉભી થઇ છે જેથી યોગ્ય કરવા માંગ કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap