આશાવર્કર બહેનોએ આપી અચોક્કસ મુદતની હડતાલની ચીમકી, જાણો શું છે તેમની માંગ

પંચમહાલ: જિલ્લામાં ફરજ બજાવતી આશાવર્કર બહેનોએ સરકારની સામે વિવિધ માંગો મુકી છે. શહેરા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારની ધાત્રી બહેનો,સર્ગભા બહેનોની નોંધણી તેમજ સારસંભાળ કરતી આશાવર્કર બહેનોએ પોતાની વિવિધ માંગણીઓ સાથેનું આવેદનપત્ર તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરને આપવામા આવ્યુ હતું. પોતાની માંગણીઓ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી સમયમાં અચોકકસ મુદતની હડતાલની ચીમકી ઉચ્ચારવામા આવી હતી.

આવેદનપત્રમાં જણાવામા આવ્યુ હતુ કે.૨૦૦૭ના વર્ષથી અમારી નિમણુક કરવામા આવી હતી.સરકારના નિયમો મુજબ અમે કામગીરી કરીએ છે. અમારી પાસે સગર્ભા નોધણી,ધાત્રીમાતાની દેખભાળ તેમજ રસીકરણ સહિતની જનસેવાને લગતી આરોગ્યની તમામ કામગીરી કરીએ છે.પરંતુ સરકારે અમારો ફિકસ પગાર કર્યો નથી.અને અમને માનદવેતન આપવામા આવે છે.

કોરોના જેવી વૈશ્વિક મહામારીમા અમે ઘરેઘરે જઇ સર્વે કરીને રાતદિવસ ફરજ બજાવી હતી.હવે સરકાર અમને લેખિતમાં અમને ફિકસ પગારની ખાતરીના આપે.અમારી સરકાર માંગ નહી સ્વીકારે અચોક્કસ મૂદતની હડતાલ પર ઉતરી જવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે.આવેદનપત્ર આપવા માટે શહેરા તાલુકાની આશાવર્કર બહેનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap