ગીર સોમનાથ: આશા બહેનોએ વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને જિલ્લા કલેક્ટરને પાઠવ્યું આવેદન, જાણો શું છે માંગ

કિશન બાંભણિયા,ગીર સોમનાથ: જિલ્લા કલેક્ટરને આંદોલનકારી પ્રવીણ રામ અને જિલ્લા ભરની આશા બહેનોએ આજે વિવિધ મુદ્દાઓને લયઈ પાઠવ્યું આવેદન હતું.

શું છે આશા વર્કરોની માંગ

૧) આશા બહેનો અને ફેસિલિટર બહેનોને સરકાર દ્વારા ઇન્સેન્ટિવ મુજબ વેતન આપવામાં આવે જે કામના પ્રમાણમાં ખૂબ જ નહિવત છે. એટલાં માટે આશા બહેનો અને ફેસિલીટર બહેનોને એમની કામગીરીને ધ્યાને લેતા લઘુતમ વેતન મુજબ ફિક્સ પગાર કરી તદ્ઉપરાંત વધારાની કામગીરીનું મળવાપાત્ર ઇન્સેંન્ટિવ પણ આપવામાં આવે.
૨) કાર્ડ ધારકોની ડિલિવરી સરકારી કે, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં થાય ત્યારે નિયમાનુસાર બન્નેમાં સરખું જ વળતર આપવામાં આવે.
3) તમામ સગર્ભાની દરેક તપાસ માટે વળતર આપવામાં આવે.
૪) સ્ટ્યુમ રિફરનું વળતર આપવામાં આવે.
૫) દર શનિવારે પી.એસ.સી પરની મિટિંગનું વળતર મળવાપાત્ર છે. એટલા માટે દરેક શનિવારની મિટિંગનું વળતર ચૂકવવામાં આવે.
૬) શાળા આરોગ્યમાં આશા બહેનો પાસે વગર વળતરે કામ કરાવવામાં આવે છે. ત્યારે એમનું વળતર ચૂકવવામાં આવે.
૭) મોતિયા ઓપરેશન-લેપ્રેસી, ટી બી વગેરેના કામો પણ લેવામાં આવે ત્યારે તેનું પણ દરેક વખતની હાજરી અને નોંધણી માટેનું વળતર આપવામાં આવે.
૮) આશાબહેનો અને ફેસિલિટર બહેનો પાસે કોરોના કાળમાં લેવામાં આવેલી કામગીરીનું અનેક જગ્યાએ હજુ વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું નથી એ તાત્કાલિક ધોરણે ચૂકવવામાં આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap