રાજકોટ: સામાજિક કાર્ય કરતી સંસ્થા CJ ગ્રુપ દ્વારા ગરીબોને કરાયું ધાબળાનું વિતરણ

પ્રશાંત પંડયા,રાજકોટ: શહેરમાં સામાજિક કાર્ય કરતી સંસ્થા સી.જે.ગૃપ (ચિરાગભાઈ ધામેચા) મારફત દર વર્ષની જેમ આ વર્ષ પણ શિયાળાની ઠંડીમા રાજકોટમાં નીરાધાર હોય, ફૂટપાથ પર સુતાં હોય ટાઠના ઠુઠવાતા હોય તેવા લોકોને ગોતીને ધાબળા ઓઢાડવામા આવે છે. તે કામ સારી રીતે કરવા માટે ચિરાગભાઈની દેખરેખ નીચે બે ટીમ બનાવી સાંજના સમયે ધાબળાનું વિતરણ કરવામા આવે છે.

તેમજ આજરોજ 130 જેટલા વિધવા અને ગરીબ બહેનોને ખોડીયાર માતાજીના મંદીરે ધાબળાનું વિતરણ કરવામા આવેલ. આ કાર્ય C.J.GROUP*(ચિરાગ ભાઇ ધામેચા)ના પ્રયાસથી જયંતિભાઇ કે. પરસાણા (નમન બિલ્ડર્સ) તરફથી કરવામાં આવેલ.

તેમજ શિયાળાની ઠંડીમા દરરોજ બે ટીમ બનાવી ફુટપાથ પર સુતા હોય નીરાધાર હોય તેમને સ્થળ પર જ ધાબળા ઓઢાળવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap