પંચમહાલ:- શહેરા નગરપાલિકામાં ૭૬.૭૮ ટકા જયારે ગોધરાનગર પાલિકામાં ૬૨.૯૮ ટકા મતદાન નોંધાયૂ. હવે પરિણામ પર સૌની નજર

પંચમહાલ, વિજયસિંહ સોલંકી : પંચમહાલ જીલ્લામા સ્થાનિક સ્વરાજની ચુટણીઓ શાતિપુર્ણ માહોલમાં સમાપ્ત થઈ છે.હવે મતગણતરીકેન્દ્રો ખાતે મતગણના થશે.ગોધરા અને શહેરા નગરપાલિકાનું મતદાન પણ શાતિપુર્ણ રીતે સમાપ્ત થયુ છે. મતદાન સમાપ્ત થયા બાદ તેની ટકાવારીના આકંડા સામે આવ્યા છે. પાલિકાના મતદાનની ટકાવારીના આંકડા જોતા ગોધરા નગરપાલિકા કરતા શહેરા નગરપાલિકામાં ટકાવારીનો આંક ઉચો નોંધાયો છે. ગોધરા નગરપાલિકામાં નોંધાયેલી મતદાનની ૬૨.૯૮ ટકાવારી સામે શહેરા નગરપાલિકામાં ૭૬.૭૮ ટકાવારી નોધાઈ હતી.શહેરા નગરપાલિકામાં આ વખતે ભાજપાનો સીધો મુકાબલો અપક્ષોની સાથે છે.અપક્ષ ઉમેદવારોએ પણ પોતાની પેનલની જીત મળે તે માટે એડીચોટી નુ જોર લગાવ્યુ છે. ગતરોજ લઘુમતી વિસ્તારમાં,પરા વિસ્તારમાં પણ મતદારોએ મતદાન કરવામા ભારે ઉત્સાહ દાખવ્યો હતો.

શહેરા નગર પાલિકાના વોર્ડદીઠ ટકાવારી જોવામા આવે તો વોર્ડ-૧માં ૭૧.૩૬, વોર્ડ-૨માં ૭૬.૬૧, વોર્ડ-૩માં ૭૩.૨૫, વોર્ડ-૪માં ૭૪.૦૩, વોર્ડ-૫માં ૭૭.૮૭, વોર્ડ-૬મા ૭૫.૬૨, ટકા મતદાન નોધાયું હતુ.જેમાં જોતા વોર્ડ-૫માં વધારે મતદાન નોધાયુ હતુ. હાલ મતદાનની ટકાવારી વધારે જોવા મળતા શહેરા નગરપાલિકામાં પણ કઈક નવાજુની થવાની શક્યતાને નકારી શકાય તેમ નથી.

ગોધરા નગરપાલિકાનાં મતદાનના આંકડા જોવામા આવે તો વોર્ડ-૧માં ૫૦.૬૨,વોર્ડ-૨માં ૪૮.૮૦,વોર્ડ-૩માં ૫૯.૭૧,વોર્ડ-૪માં ૫૩.૮૭,વોર્ડ-૫માં ૫૭.૭૩,વોર્ડ-૬માં૬૬.૦૪,વોર્ડ-૭માં ૬૧.૪૫,
વોર્ડ-૮માં ૬૩.૬૯,વોર્ડ-૯માં ૫૯.૫૩,વોર્ડ-૧૦માં ૫૯.૭૨,વોર્ડ-૧૧માં ૪૫.૧૪ ટકા મતદાન નોંધાયુ હતૂ.
આ વખતે ગોધરા નગરપાલિકાની ચુટણીમાં ભાજપ,કોંગ્રેસ,અપક્ષો તો ખરા પણ આમ આદમી પાર્ટી,તેમજ AIMIMના ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.ગતટર્મમા અપક્ષો પછી ભાજપે તેમના સર્મથનથી ગોધરા નગરપાલિકાનૂ સાશન ચલાવ્યુ હતૂ.હવે આ ટર્મમાં સત્તાની ગાદી પણ કોણ બીરાજમાન થશે તેતો ઈવીએમ ખુલશે ત્યારે જ બંને પાલિકાનુ ચિત્ર પણ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap