લગ્ન માટે હવે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત, રાજ્યના ગૃહ વિભાગનું જાહેરનામું

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના વધી રહેલા પ્રકોપને લઈને રાજ્યના ગૃહ વિભાગ તરેફથી એક જાહેરનામું પાડવામાં આવ્યું છે. તેમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે, હવે લગ્ન માટે ઓનલાઇન મંજૂરી મેળવવી પડશે.

પહેલા રાજ્ય સરકારે લગ્ન માટે મંજૂરી નહિ લેવી પડે તેમ કહ્યું હતું. ગૃહ વિભાગે લગ્નની ઓનલાઇન મંજૂરી માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. લગ્નમાં 100થી વધારે લોકોને મંજૂરી નહીં મળે. લગ્ન પહેલા પોલીસને ઓનલાઇન મંજૂરીની સ્લીપ બતાવવી પડશે.

ઓર્ગેનાઈઝિંગ મેરેજ ફંકશન નામનું બનાવ્યું ઓનલાઈન સોફટવેર બનાવવામાં આવ્યું છે. પોલીસ તથા વહીવટી અધિકારી લગ્ન વખતે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશનની સ્લીપ માંગી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap