રાજકોટમાં આ પાંચ સ્થળોએ કોરોના વેક્સિન અંગેની મોકડ્રીલ શરૂ

વિનય પરમાર, રાજકોટ: સમગ્ર દેશ કોરોના વેક્સીનની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે. જુદી-જુદી મેડીકલ ટીમો દ્વારા કોરોના વેક્સીનને લઈને ટ્રાયલ ચાલી રહ્યા છે. ખુબ જ ટૂંકા સમયમાં કોરોના વેક્સીન સમગ્ર વિશ્વમાં આવાની તૈયારીઓ જણાઈ રહી છે. ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોરોના વેક્સીન અંગેની મોકડ્રીલ (ડ્રાય રન) આજે શહેરમાં પાંચ સ્થળોએ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં આરોગ્ય શાખાના ૨૫૦ કર્મચારીઓ દ્વારા ૧૨૫ લોકો પર ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું હતું.

સમગ્ર ભારતમાં ચાર રાજ્યોમાં પ્રથમ તબક્કાની વેક્સીન આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવનાર છે. જેમાં આસામ, ગુજરાત, પંજાબ અને આંધ્રપ્રદેશનો સમાવેશ થયી છે. જયારે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ગાંધીનગર અને રાજકોટ શહેરની પસંદગી કરવામાં આવી છે.ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વેક્સીન અંગેની પૂર્વ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.

રાજકોટ શહેરના પાંચ સ્થળોને પ્રાઇમરી વેક્સીન આપવા અંગે પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં (૧)પદ્મકુંવરબા હોસ્પિટલ, (૨) સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ, (૩) શ્યામનગર આરોગ્ય કેન્દ્ર, (૪) શેઠ હાઈસ્કુલ, ૮૦ ફૂટ રોડ અને (૫) શાળા નં. ૩૨ નો સમાવેશ થાય છે. તમામ સ્થળોએ મેડીકલની ટીમ દ્વારા મોકડ્રીલ (ડ્રાય રન) શરૂ કરવામાં આવી છે.

મોકડ્રીલ (ડ્રાય રન) દરમ્યાન રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય શાખાની ૨૫૦ કર્મચારીઓની ટીમ દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાએ એકસરખી કામગીરી કરવામાં આવશે. જેમાં મેડીકલ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ, UHC એમ.ઓ., કોવીડ એમ.ઓ., સ્ટાફ નર્સ, ડી.ઈ.ઓ. અને એમ.પી.એચ. ડબલ્યુ. હાજર રહેશે.

મનપા દ્વારા સર્વે કરી એકત્ર કરાયેલ ડેટા પ્રમાણે લોકોને બોલાવવામાં આવશે, પસંદગી કરાયેલ પાંચ સ્થળોએ ત્રણ રૂમમાં વ્યવસ્થા રાખવામાં આવશે પ્રથમ વેઇટિંગ રૂમ, દ્વિતીય વેક્સીનેશન રૂમ અને ત્રીજો ઓબ્ઝર્વેશન રૂમ, જેમાં પ્રથમ રૂમમાં આવનાર વ્યક્તિના ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી કરવામાં આવશે અને વ્યક્તિએ SMS (S-સેનીટાઈઝ, M-માસ્ક, S-ફીઝીકલ ડિસ્ટન્સ)નું પાલન કરવાનું રહેશે. દ્વિતીય રૂમમાં વેક્સીન આપવાની પ્રક્રિયા અને ખાસ બનાવેલ co-win સોફ્ટવેરમાં એન્ટ્રી કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ત્રીજા રૂમમાં વેક્સીન લેનારને ૩૦ મીનીટ ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવશે અને ત્યાં પણ વ્યક્તિએ SMS (S-સેનીટાઈઝ, M-માસ્ક, S-ફીઝીકલ ડિસ્ટન્સ)નું પાલન કરવાનું રહેશે. ઓબ્ઝર્વેશન રૂમ-૩
-વેક્સીન આપ્યા બાદ ૩૦ મીનીટ ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવશે-SMS નું પાલન
(S-સેનીટાઈઝ, M-માસ્ક,S-ફીઝીકલ ડિસ્ટન્સ)Text Box: વેક્સીનેશન રૂમ-૨
-વેક્સીન આપવી
-ખાસ બનાવેલ co-win સોફ્ટવેરમાં એન્ટ્રીText Box: વેઇટિંગ રૂમ-૧
-ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી
-SMS નું પાલન
(S-સેનીટાઈઝ, M-માસ્ક, S-ફીઝીકલ ડિસ્ટન્સ)

આ મોકડ્રીલ (ડ્રાય રન) પસંદગી થયેલ તમામ રાજ્યોના શહેરોમાં શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેનાથી વેક્સીન સમયે ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોનો પહેલાથી જ નિરાકરણ કરી શકાય. ડોક્યુમેન્ટ સંબંધી અથવા સોફ્ટવેર સંબંધી પ્રશ્નોનો નિરાકરણ કરી શકાય તેમજ આવનારા દિવસોમાં કોરોનાની વેક્સીન આપવાની થાય ત્યારે વધારે સારી રીતે અમલીકરણ કરી શકાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap