હવે ખનીજ ચોરો સામે તીસરી આંખ, ડ્રોન કેમેરાથી ઝડપાઇ લાખો રૂપિયાની ખનીજ ચોરી

ભરત સુંદેશા, બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં ભૂસ્તર વિભાગ દ્વારા કરોડોની ખનીજ ચોરી ઝડપ્યા બાદ હવે ખનીજ ચોરીને ઝડપવા ડ્રોનનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે અને શરૂઆતમાં જ લાખોની ખનિજચોરી ઝડપી પાડી હતી.

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ખનીજ કચ્છ અને બનાસકાંઠામાં આવેલ છે. જેમાં બનાસકાંઠામાં ખાસ કરીને રેતી અને બિલ્ડીંગ મટીરીયલ,માર્બલ સહિત 462 લીજ સરકારે મંજુર કરેલ છે અને વર્ષોથી સરકારની રોયલ્ટી ભરીને લીજ ધારકો ખનીજનું ખોદકામ કરતા હોય છે, પરંતુ બનાસકાંઠામાં ખનીજ ચોરી થતી હોવાની અનેક વખત ફરિયાદો ઉઠી છે. ત્યારે બે વર્ષ અગાઉ બનાસકાંઠામાં સરકારના વિશ્વાસુ ગણાતા ભૂસ્તર અધિકારી તરીકે સુભાષ જોશીને મુકવામાં આવ્યા હતાં. તેમના આવ્યા બાદ ભુમાફીયાઓને ઝડપવા રાતદિન એક કરીને ખનીજ ચોરી ઝડપવા સાથે સરકારની આવક વધારવા માટેના પ્રયત્નો શરૂ કરતાં પ્રથમ વર્ષે જ રૂ 70 કરોડ રોયલ્ટી આવક સાથે બનાસકાંઠાના ઇતિહાસની સૌથી વધુ આવક મેળવી હતી અને બીજા વર્ષે એટલે કે, કોરોના કાળમાં લિજો બંધ હોવા છતાં 51 કરોડની આવક રોયલ્ટીમાં ઉભી કરી હતી. સાથે 233 કેશ કરીને 3,31 કરોડનો દંડ વસુલ કરેલ આમ સરકારને કરોડોની આવક ઉભી કરેલ જોકે હવે ખનીજ ચોરો ખનીજની ટિમ પર વોચ રાખતા અને ખનીજ ચોરોને જડપવામાં મુશ્કેલી ઉભી થતા હવે તીસરી આંખ સમાન ગણાતા ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ શરૂ કરીને શરૂઆતમાં જ ત્રણ ખનીજ ચોરી ને ઝડપી પાડી રૂ 12 લાખની ખનીજ ચોરી ઝડપી પાડેલ.

જોકે આ બાબતે બનાસકાંઠા ભૂસ્તર અધિકારી સુભાષ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ખનીજ ચોરી સાથે રોયલ્ટી વધારવાના પ્રયત્નો કરેલ અને હવે ડ્રોન નો ઉપયોગ કરીને પણ ખનીજ ચોરી કરતા ઈસમો સામે લાલ આંખ કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap