સાંપ્રદાયિકતા, બળાત્કાર, આત્મહત્યા, ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન..સોરી હવે કોઈ ‘ગાંધી’ ફરી નથી આવવાનો ..!

આખરે ગુજરાત સરકારની આંખ ખુલી, હવે ફાયર સેફટી NOC રીન્યૂલ માટે આ જાહેરાત કરી…!

વાલીઓને ફી મુદ્દે રાહત મળશે કે આફત?, આજે ગુજરાત સરકાર કરી શકે છે નિર્ણય

અમદાવાદીઓ હવે તો સુધારો, કોરોના ફૂંફાડા મારી રહ્યો છે…!

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જયંતિ ઉજવતો ભાજપ એમના વિચારોથી લાખો કિલોમીટર દૂર છે…!

રાજકોટના ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ માટે 821 એકર જમીન સંપાદન

પાટીલ સામે પટેલ: ગુજરાતનું રાજકારણ પડખા ફેરવી રહ્યું છે?

ગુજરાતના ખેડૂતો હવે ખેડૂત નહિ ખેતમજુર બનાવવા માટે તૈયાર રહેજો…!