પોલિયો મુક્ત ભારત: પંચમહાલ જિલ્લામાં પોલિયો રસીકરણ માટે જાણો કેટલા બાળકો નોંધાયા

પંચમહાલ: ભારત દેશ પોલિયો મુક્ત દેશ બન્યો છે, પરંતુ હજુ પણ કેટલાક દેશોમાંથી પોલિયો નાબૂદ થયો ન હોવાથી તે ફરીથી ફેલાવાની શક્યતા રહેલી છે. જેથી ભારત દેશમાંથી પોલિયો નાબૂદ કરવા માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં સમગ્ર દેશમાં એક જ તારીખે 0 થી 5 વર્ષના તમામ બાળકોને પોલિયો રસી પીવડાવી તેમને પોલિયોથી સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે. સમગ્ર દેશ તથા ગુજરાત રાજયમાં પોલિયો અભિયાનની શરૂઆત કરાવામા આવી હતી. આગણવાડી સેન્ટરો સહિત બાળકોને પોલિયોરસી પીવડાવામા આવી હતી.

જિલ્લામાં પલ્સ પોલિયો રસીકરણ માટે ૨,૫૮,૭૯૮ બાળકો નોંધાયા છે. જે તમામને રસી આપી શકાય તે માટે જીલ્લામાં કુલ ૧૦૩૯ બુથ, બસ સ્ટેન્ડ અને બજાર જેવા વિસ્તારોમાં ૫૦ ટ્રાન્જીસ્ટ પોઇન્ટ, ૯૨ ઇંટોના ભઠ્ઠા અને ૨૮ જગ્યાઓએ મોબાઇલ ટીમ સાથે મળીને કુલ ૧૧૨૦ પોલિયો બુથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર કોરોના મહામારીને ધ્યાને રાખીને પોલિયોની રસી માટેના બુથ પર વધુ ભીડ એકઠી ના થાય તે માટે ૨૫૦ થી વધુ બાળકો હોય તેવા વિસ્તારોમાં જરૂરીયાત મુજબ વેક્સીનેસન બુથને સ્પ્લીટ કરી ૨ મીની બુથ તૈયાર કરવામાં આવશે.

પંચમહાલ જીલ્લાના ૦ થી ૫ વર્ષ સુધીના બાળકોને પોલિયો રસીકરણમાં આવરી લેવાય અને એકપણ બાળક પોલિયો રસી પીવડાવવાથી વંચીત ન રહે તે હેતુથી જીલ્લાના કુલ ૨૯૧૮ આરોગ્ય કાર્યકરો, ૧૨૩૮ આંગણવાડી વર્કર નક્કી કરેલ બુથ પર હાજર રહી પોલિયોના ટીપાં પીવડાવવાની કામગીરી કરી રહી છે. આ કામગીરીના સુપરવિઝન માટે ૨૧૬ સુપરવાઇઝરો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત જીલ્લા કક્ષાએથી આ કામગીરીનું તાલુકા, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને બુથ લેવલે સઘન મોનીટરીંગ પણ કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap