જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય કર્મચારીઓ પડતર પ્રશ્નોને લઈને ફરી આંદોલનના માર્ગે

પાર્થ મજેઠીયા,ભાવનગર: જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય કર્મચારી મહાસંઘ દ્વારા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરી હતી કે, ગુજરાત રાજ્ય આરોગ્ય મહાસંઘ ગાંઘીનગરના નેતૃત્વ હેઠળ આંદોલન કરવામાં આવેલ. ત્યારે સરકારે પડતર પ્રશ્નોનું તબક્કાવાર નિરાકરણ લાવવા લેખિત ખાતરી આપવામાં આવી હતી. પરંતું પ્રશ્નોનું આજ સુધી કોઈ પણ નિરાકરણ ન લાવી સરકારે રાજય આરોગ્ય મહાસંઘ સાથે છેતરપીંડી કરી વિશ્વાસઘાત કરેલ છે જેને લઈને આરોગ્ય કર્મચારીઓમાં આક્રોશ ભભૂકી ઉઠ્યો છે.

દ્રારકા ખાતે ડિસેમ્બરમાં મળેલ કારોબારીની મીટીંગમાં નક્કી થયા મુજબ ફરી આંદોલનના કાર્યક્રમો આપી જયાં સુધી તમામ પડતર પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ન આવે ત્યાં સુધી તમામ આરોગ્ય કર્મચારીઓ મહાસંઘ દ્વારા જણાવ્યા મુજબ અમલ કરશે. કર્મચારીઓએ સુત્રોચ્ચાર પોકારી દેખાવો કર્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap