પાનમ સંગઠનની મહિલાઓના શહેરા તાલુકા પંચાયતની બહાર ધરણા પ્રદર્શન, કરી આવી માંગ

પંચમહાલ: જિલ્લાના શહેરા ખાતે આવેલી તાલુકા પંચાયત કચેરીનાં પ્રાગણ ખાતે પાનમ સંગઠનની ૪૦ જેટલી મહિલાઓ દ્વારા બેનરો સાથે ધરણા કરવામા આવ્યા હતા. તેઓ માનભેર અધિકારના વેતન માટે માંગણી કરી રહી છે. સાથે તેઓ તીકમ અને પાવડા તગારા લઈને પણ આવ્યા હતા. આ બાબતે તેમને તાલુકા પંચાયતના તંત્રને આવેદન પણ આપ્યું હતું.

પાનમ મહિલા સંગઠનની માંગ છે તેમના સંગઠનના ૧૭ જેટલા ગામના 2100 જેટલા રોજગાર ક્ષમીકોએ કામની અરજી કરેલ છે. શહેરા તાલૂકાના ૧૭ ગામના શ્રમિકોએ ગ્રામ પંચાયત અને તાલૂકા પંચાયતમાં આ મામલે રજૂઆત કરી હતી.છતા કોઈ નક્કર પરિણામ મળ્યુ નથી. હાલમા કોરોનાની મહામારીમા મનરેગાનો કાયદો શ્રમિકો માટે જીવાદોરી પુરવાર થઈ રહ્યો છે.

વિવિધ ક્ષેત્રમા મજૂરી કરતા લોકો કોરોના મહામારીને કારણે પરત આવ્યા છે.આ વર્ષે બધા ગામોમા કામની માગણી વધી રહી છે.છતા આવા સમયે જોબકાર્ડ ઇસ્યુ ન થવા,કામની માંગણી ન સ્વીકારવી,માંગણી સ્વીકારી હોય તો તેની પહોચ ન આપવી,જેસીબી જેવા મશીનો દ્વારા કામ કરાવવૂ,કાયદાની જોગવાઈ મુજબ પીવાના પાણી તેમજ દવાના સહિતની વ્યવસ્થા નથી.તો ઘણી જગ્યાઓ પર માસ્ક નથી હોવાની ફરિયાદો છે.

વધુમા તેમની માંગણી છેકે વધતી જતી આર્થિક ભીસ,બેરોજગારી અને આર્થિક સંકટ સામે નરેગાના કામના પ્રતિ શ્રમિક વાર્ષિક ૨૦૦ દિવસ આપવામા આવે.મનરેગાનુ વેતન પ્રતિદિવસ ૬૦૦ રૂપીયા કરવામાં આવે,મનરેગાની કલમ મૂજબ કામનૂ આયોજન ( શેલ્ફ ઓફ પ્રોજેકટ) ગ્રામ પંચાયત,વોર્ડ,સભા ,ગ્રામસભામા નક્કી થયેલ કામોને પ્રાથમિકતા આપતું હોવુ જોઈએ.

રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકારની અન્ય યોજનાઓમા કામો ઉપરથી નક્કી થાય છે.તે પંચાયતો ને કરવાની ફરજ પાડવામા આવતી હોય છે.જયારે ગામમા સંશાધનો અને આજીવિકા સુધારના કામો જરુરી છે.ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓના આયોજનને પ્રાથમિકતા અને તેમના દ્વારા નક્કી થયેલ કામોની તાંત્રિક અને વહીવટી મંજૂરીની પ્રકિયા ઝડપી બને તેવી અમારી માંગછે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap