બાળકો માટે કોરોના માર્ગદર્શિકા, રીમડેસિવીર નહીં, સ્ટીરોઇડ ટાળો

કોરોનાની બીજી તરંગ (COVID 19) એ દેશભરમાં તબાહી મચાવી દીધી, પરંતુ હવે ત્રીજી તરંગની પણ ચર્ચા છે. જેમાં બાળકોને વધારે જોખમ હોઈ શકે છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને, બાળકો માટે સરકાર દ્વારા વિશેષ કોરોના માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં કોરોનાથી ચેપગ્રસ્ત બાળકોને રિમડેસિવીર ઇન્જેક્શન પર પ્રતિબંધિત છે અને તેમને સ્ટીરોઇડ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ સાથે, બાળકો માટે 6 મિનિટની વોક ટેસ્ટની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે.

બાળકો માટે સરકારની માર્ગદર્શિકા શું છે
એવા બાળકો માટે સ્ટીરોઇડ જોખમી હોઈ શકે છે જેમનામાં કોરોનાના ઘણા લક્ષણો નથી. આવા કિસ્સાઓમાં સ્વ-દવાને ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

જો સ્ટીરોઇડનો ઉપયોગ કરવો હોય, તો તે ફક્ત યોગ્ય સમયે થશે. આ માટે ર્ડોક્ટર નક્કી કરશે કે ક્યારે અને કેટલું સ્ટીરોઇડ આપવું છે.

સીટી સ્કેન (HRCT) નો ઉપયોગ નિશ્ચિત રકમમાં થઈ શકે છે. ઉપચાર કરનારા ડોકટરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જો તેને વધારે જરૂરી હોય તો જ HRCT ની ભલામણ કરો.

બાળકો પર એન્ટિ-વાયરલ ડ્રગ રીમડેસિવીરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. કારણ કે હાલમાં આ માટે પૂરતી માહિતી નથી અને તે બાળકોની સલામતી માટે ખતરો હોઈ શકે છે.

એવા બાળકોમાં એન્ટી માઇક્રોબાયલનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ કે જેમનામાં કોરોનાના લક્ષણો ઓછા છે. જો કે, ગંભીર કિસ્સાઓમાં, એન્ટિ-માઇક્રોબાયલની ભલામણ કરી શકાય છે.

હળવા લક્ષણોવાળા બાળકો માટે, 10-15 એમજી પેરાસિટામોલની માત્રા આપી શકાય છે. જે દર 4-6 કલાકે તાવ અને ગળાના કિસ્સામાં લઈ શકાય છે. મોટા બાળકોને ઉધરસ માટે હળવા પાણીથી ગાર્ગલ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

જો સામાન્ય ચેપ અને લક્ષણો જોવા મળે તો તરત જ બાળકને ઓક્સિજન થેરેપી આપી શકાય છે.

12 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકો માટે 6 મિનિટ ચાલવાની કસોટીની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જે તેઓ તેમના માતાપિતા અથવા કોઈ વડીલની દેખરેખ હેઠળ કરી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap