મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ BS-6 ધોરણોવાળી બસને રવાના કરી.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ સોમવારે રાજ્ય-પરિવહનની 101 બસને BS-6 ધોરણો સાથે રવાના કરી હતી. અધિકારીઓએ આ વિશે જણાવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું કે સરકાર આવા જાહેર વાહનોને તેના જાહેર પરિવહનના કાફલામાં ઉમેરવા માંગે છે.

રૂપાણીએ વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ગાંધીનગરને જણાવ્યું હતું કે, આ 101 બસો રાજ્ય પરિવહન (એસટી) ના તમામ 16 મંડળોની સેવા કરશે.

રૂપાણીએ કહ્યું હતું કે તેમની સરકાર કોવિડ -19 રોગચાળાથી જાહેર પરિવહન સેવાઓને અસર થવા દેશે નહીં, જેનો હેતુ લોકોને સગવડતા પૂરી પાડવી છે અને તેને નફાના સાધન તરીકે જોવું જોઈએ નહીં.

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે રોગચાળાને કારણે પરિવહન અને પર્યટન ક્ષેત્રે અસર થઈ છે અને પરિવહનના વિવિધ પ્રકારો મર્યાદિત છે પરંતુ રાજ્યની પરિવહન બસો લોકોની સુવિધા માટેના નિયમોને અનુસરીને 50 ટકા ક્ષમતાવાળી સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા રાજ્યના પરિવહન પ્રધાન આર.સી.ફાલ્ડુ અને રાજ્યમંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ પણ અનુક્રમે જામનગર અને ભરૂચથી કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap