સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ

અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લઈને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને મહત્વની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભાજપે આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં 576 બેઠકો માટે શિસ્તબદ્ધ રીતે ઉમેદવારી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આજ સાંજ સુધીમાં તબક્કાવાર મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવારોનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે અને આવતીકાલે 12.39 કલાકે ઉમેદવારો ઉમેદવારી ફોર્મ ભરશે.

ગુજરાત ભાજપે અમદાવાદ ઉમેદવારોની જાહેર કરી યાદી,

સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ
સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીઃ ભાજપે અમદાવાદ મનપાના ઉમેદવારો જાહેર કર્યાં, જુઓ લીસ્ટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap