કચ્છ: છેલ્લા 12 કલાકમાં ભૂકંપના 6 આંચકા અનુભવાયા, ભૂકંપની કેટલી હતી તીવ્રતા?

બિમલ માંકડ,કચ્છ: જિલ્લામાં છેલ્લા 12 કલાકમાં ભૂકંપના 6 આંચકા અનુભવાયા છે. ગત મધરાતથી આજ બપોર સુધી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયો હતાં. 1.5, 1.3, 2.2, 1.2, 1.8, 1.3 ની તીવ્રતાના આંચકો અનુભવાયો હતાં.

ખાવડા,દુધઈ,ભચાઉ,રાપર, વિસ્તાર માં આવ્યા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં ભયનોમાહોલ જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે કચ્છમાં કડકળતી ઠંડી વચ્ચે કંપનો અનુભવતા લોકો ઘરની બહાર દોડી ગયા હતાં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap